landsbyråd top
  Forside   Medlemsblade/flyers   Vedtægter   Bestyrelsen   Lidt historie Lokal nyt Nye arrangementer  
Arrangementer 2024 - læs den nyeste flyer her
Klik for gamle arrangementer: 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023
Slots Bjergby Landsbyråd er på Facebook, klik her!

Landsbyrådet siger velkommen til 2024 med nye arrangementer!

(Fredag 23. februar kl. 19.00 i Slots Bjergby forsamlingshus:
Vinsmagning ved Slots Bjergby Vin ER DESVÆRRE AFLYST PGA.
FOR FÅ TILMELDTE.)


Onsdag 20. marts 2024:
Ordinær generalforsamling i Slots Bjergby forsamlingshus.
Der er tale om et dobbelt arrangement, hvor der også er generalforsamling for Slots Bjergby Forsamlingshus.
Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest den 6/3 2024.
Kl. 18:00 Generalforsamling for forsamlingshuset.
Dagsorden ifølge vedtægterne.
Kl. 18:30 Begynder Landsbyrådets generalforsamling.
Dagsorden ifølge vedtægterne.
Meld jer til bestyrelsen, vi trænger til flere!
Kl. 19:30 Fællesspisning.
Menuen er vores mangeårige traditionelle: Stegt flæsk og persillesovs.
(Giv ved tilmelding besked hvis du ikke vil have kød. Så vil der også være vegetabilske ”frikadeller”.)
Desserten er kagebord og kaffe/te.
Prisen for disse herligheder er ganske gratis for medlemmer af landsbyrådet, der har betalt 100kr kontingent for 2024. Forudsætter selvfølgelig bopæl på en medlemsadresse.
Ikke medlemmer kan spise med for 150kr pr. person.
Drikkevarer kan købes på stedet: Øl 20 kr. Vand 15 kr. Vin pr. fl. 75 kr. Vin pr. glas 20 kr.
Det er selvfølgelig ikke nødvendigt at deltage i spisningen for at deltage i generalforsamlingen.
Tilmelding til spisning skal ske til kassereren Anders Post enten på tlf. 4046 8950 eller email: surffiskeren@hotmail.com senest den 10. marts.
Betaling forud kan ske til foreningens konto 0570 – 927570 eller MobilePay 40 46 89 50.
Det vil også være muligt at betale ved indgangen.
Husk ved tilmelding og betaling at angive navn og adresse!

Meget vigtig: Ved generalforsamlingen skal vi jo have valgt en ny bestyrelse, og fra den gamle skal lyde en velment opfordring til at overveje, om du kan have lyst til at være med. Det er absolut ikke uoverkommeligt, og nye kræfter og ideer til hvordan vi kan gøre Slots Bjergby til et endnu bedre sted at bo, vil være yderst velkomne.
I øvrigt plejer bestyrelsesarbejdet at være ganske hyggeligt!
Så kom ud af busken venner! Den nuværende bestyrelse kan ses på linket i toppen af siden
og der er god plads til et par stykker mere!
Henvendelse til Anders Post,
email: surffiskeren@hotmail.com - eller andre i bestyrelsen.

Øvrige tiltag - sæt kryds i kalenderen:
Affaldsindsamling søndag d. 14. april

Også i år vil landsbyrådet opfordre så mange som muligt til at deltage i den årlige affaldsindsamling opstået på initiativ af Danmarks Naturfredningsforening. Hos os er det et samarbejde mellem kommunen og diverse landsbyråd, skoler og andre institutioner mm. Det vil finde sted søndag den den 14. april.
Mødestedet vil være ved skolens cykelskur / busholdeplads på Brovej kl. 10:00.
Ruter vil blive fordelt, når vi ved hvor mange der kommer.
Og Landsbyrådet er vært med en sodavand og et stykke kage efter veludført arbejde.
Vi forventer at være færdige kl. 12:00.
En hyggelig formiddag i en god sags tjeneste.
Og når du har overbevist dig selv om, at du vil være med, så giv besked til kassereren.
Anders Post email: surffiskeren@hotmail.com

Plantebyttedag søndag d. 26. maj kl. 13-15.
-

Vi prøver at genoplive plantebyttedagen, hvis der er interesse herfor. Har du forspiret mere end du har brug for, gravet flere løg og knolde op eller samlet mange frø, så kom til plantebyttedag sammen med andre haveinteresserede og byt, del ud eller modtag af et overskud.
Giv evt. bestyrelsen en melding, hvis du synes, det er en god ide.
Begivenheden vil finde sted på kirkens plæne.
Flere detaljer i en kommende flyer.
Grillfesten fredag den 14/6
-
Årets grillfest skal vi selvfølgelig ikke snydes for. Den vil foregå på samme måde som sidste år.
Så ved nogle, hvad det vil sige! Og til dem, der ikke har deltaget før, kommer detaljerne i den næste flyer, som er planlagt til primo maj. Og er man ved at revne af nysgerrighed, så kontakt gerne en fra bestyrelsen, og få en melding om hvordan. Sæt allerede nu kryds ved datoen!

Generel info. Ved generalforsamlingen skal vi jo have valgt en ny bestyrelse, og fra den gamle skal lyde en velment opfordring til at overveje, om du kan have lyst til at være med. Det er absolut ikke uoverkommeligt, og nye kræfter og ideer til hvordan vi kan gøre Slots Bjergby til et endnu bedre sted at bo, vil være yderst velkomne. I øvrigt plejer bestyrelsesarbejdet at være ganske hyggeligt. Så kom ud af busken venner. Den nuværende bestyrelse ser således ud, og der er god plads til et par stykker mere.
Henvendelse til Anders Post,
email: surffiskeren@hotmail.com - eller andre i bestyrelsen.
Fra bestyrelsen
Bestyrelsen arbejder med ideer til nye arrangementer for 2024.
Så herfra lyder en opfordring til at møde talstærkt op, videregiv gode ideer og vær med til at gøre det sjovt, at arbejde for udvikling af lokalområdet. Tøv ikke med at henvende dig, hvis du har gode ideer eller andet...
Henvendelse til Anders Post,
email: surffiskeren@hotmail.com - eller andre i bestyrelsen.
NYT fra

Vi har gang i følgende udvalg:
Trafikudvalg
Arbejdsopgaverne er at sikre bedst mulig udvikling af såvel gående som kørende færdsel i byen.
Stiudvalg
Kigger på muligheder for nye samt vedligeholdelse af eksisterende stier.
Gadekærsudvalg
Ser på vedligeholdelse af gadekær og sparebassinet på Jættehøjvej.
Filmudvalg
Vi arbejder med at få lavet en film, der skal reklamere for Slots Bjergby som et godt sted at bo.

Noter: Til alle ovenstående emner modtager vi meget gerne borgernes input, og ligeledes vil vi gerne have ideer til hvad, vi i Landsbyrådet skal se på.
Forslag kan gives til alle bestyrelsesmedlemmer, se under ”Bestyrelse” på denne website.
Husk at betale kontingent og støtte op omkring vores dejlige område og Landsbyrådets arbejde.
Husk at melde dig ind eller at forny dit medlemskab af  Slots Bjergby Landsbyråd.
Det koster kun 100 kr. for dig og din husstand for 2024

Du kan indbetale beløbet på konto 0570 – 927570.
(Husk at anføre dit navn og adresse!)
For hvordan du betaler og bliver medlem af Slots Bjergby Landsbyråd,
klik her.
Du kan også betale når du kommer til et arrangement.