landsbyråd top
  Forside   Medlemsblade   Vedtægter   Bestyrelsen   Lidt historie Lokal nyt Nye arrangementer  
Slots Bjergby Landsbyråd er på Facebook, klik her!
Se under "Lokale nyt": Slots Bjergby Forsamlingshus afholder generalforsamling den 24.4
Husk at melde dig ind eller at forny dit medlemskab af  Slots Bjergby Landsbyråd.
Det koster kun 100 kr. for dig og din husstand fra nu af og for hele 2018!

Du kan indbetale beløbet på konto 0570 – 927570. (Husk at anføre dit navn og adresse.)
For hvordan du betaler og bliver medlem af Slots Bjergby Landsbyråd, klik her.

-
Plantebytteaften
bliver i år onsdag den
23. maj fra kl. 18.00

- og som sædvanlig på plænen foran den tidligere præstegård.
Alle er velkommen til en havesnak og til at købe/sælge/bytte nogle af de planter og frø, man har for mange af.
Du kan læse flere detaljer på vores hjemmeside, når datoen nærmer sig.

Grillfesten bliver fredag den 8. juni fra kl. 18.00
-
I år bliver der ingen gratis pattegris – vi går tilbage til den gamle model,
hvor man selv har sin mad og drikkelse med.
Landsbyrådet sørger for grill og kul – og kaffe og lagkage er med i de 25kr, som det koster at være med.

Slots Bjergby Forsamlingshus
afholder generalforsamling

-
Der bliver også Loppemarked i år
søndag den 10. juni.
Du kan læse flere detaljer om hver arrangement her når datoerne nærmer sig, men reserver heller datoerne nu,
mens du husker det!

NYT! Besøg VeteranHaven den 25. august
kl.14.00 til 16.00

-
Nyt fra arrangementet den 31. januar, som begyndte med en meget velbesøgte fællesspisning,
hvor René Pamperin fra VeteranHaven www.veteranhaven.dk fortalte om alt det, det sker i og omkring haven.
- 
Interessen var så stor, at det på stedet blev aftalt med René, at vi i Landsbyrådets regi arrangerer
et besøg i haven! Det bliver den 25. august fra kl.14.00 til 16.00,

og du skal nok blive mindet om det, når vi kommer derhenad.
Men der skal ske mange ting i Slots Bjergby Landsbyråd, inden vi kommer dertil!
Afholdt arrangementer:

Fotos fra en meget hyggelig aften!
-
Vi kunne ikke drikke det hele!
-
Kaffe/the og lækkerier..
-
Invitation til

-

Ordinær generalforsamling – og stegt flæsk!

Onsdag den 14. marts kl. 18.00

Onsdag den 14. marts kl. 18.00 afholder Landsbyrådet sin ordinære generalforsamling med dagsorden i henhold til vedtægterne.
Efter generalforsamlingen er der fællesspisning, hvor menuen i overensstemmelse med foreningens stolte traditioner vil være stegt flæske med persillesovs. Men i forhold til sidste år er der en stor nyhed: I år skal man betale for spisningen!
Det koster 75 kr for medlemmer – andre deltagere må af med 100kr.
(Men det koster kun 100kr at være medlem i hele 2018!)

Under og efter spisningen vil vi bede medlemmer om at komme med forslag til områder, hvor man mener, at kommunen kunne gøre lidt mere for vores område.
Kommunen har nemlig åbnet en mulighed for, at vi kan arrangere en spadseretur i området, hvor der vil blive lejlighed til at tag lokale emner op med kommunens folk. Det vil bestyrelse gerne have medlemmernes input til!

Generalforsamlingen er naturligvis for alle medlemmer – men hvis du vil også deltage i spisningen,
skal du tilmelde dig seneste søndag den 11. marts til:
Steen Laursen, tlf. 2011 7813, eller på mail: laur@mail.dk

En lille reportage fra en ekstra hyggelig aften den 31. januar
skrevet af bestyrelsesmedlem Jørgen Blinaa:

Har i aften haft fællesspisning/foredrag for 70 deltager i forsamlingshuset hos kokkefatter Kim.
Der blev serveret nakkesteg, stegt som vildt, selleri salat med dampet squash samt tomat og løg, kogte kartofler og brun sauce.
Herefter kaffe med brunsviger.
Aftenens foredragsholder var René Pamperin fra Veteran Haven, der fortalte om de første fem år med Veteran Haven og dens udvikling,
og som har virket som fristed for krigsveteraner og som hjælp på deres svære vej tilbage til et almindeligt hverdagsliv.
René fortalte om hvad der foregår i Veteran Haven lige nu,
om hvem der bruger den, samt hvilke muligheder vi beboere i lokalområdet har for at bruge stedet, og hvordan ser fremtiden ud.
Alt i alt en rigtig god og hyggelig aften - som sædvanligt.

-
Nedenunder: "Dagens mænd": René Pamperin tv. og Kokkefatter Kim Larsen th. Alle fotos: Jørgen Blinaa.
-.-

Kom til fællesspisning
onsdag den 31. januar kl. 18.00

hvor Kokkefatter serverer nakkefilet, stegt som vildt.
Man kan som sædvanlig købe drikkevarer, kaffe og kage til moderate priser
– men fra og med dette arrangement koster maden 75kr for medlemmer og 100kr for ikke medlemmer.
Vi skal have spisningerne til at hvile i sig selv!
Efter spisningen kommer René Pamperin
og fortæller om VeteranHaven

-
og dens udvikling i de fem år, den har eksisteret som et fristed for krigsveteraner
og som en hjælp på deres ofte svære vej tilbage til et almindeligt hverdagsliv.
-
René vil fortælle om, hvad der foregår i Veteranhaven lige nu. Hvem bruger den?
Hvilke muligheder har vi beboere i lokalområdet for at bruge stedet?
Hvordan ser fremtiden ud?
Husk at melde dig ind eller at forny dit medlemskab af  Slots Bjergby Landsbyråd.
Det koster kun 100 kr. for dig og din husstand fra nu af og for hele 2018!

Du kan indbetale beløbet på konto 0570 – 927570.
(Husk at anføre dit navn og adresse!)

For hvordan du betaler og bliver medlem af Slots Bjergby Landsbyråd, klik her.