landsbyråd top
  Forside   Medlemsblade/flyers   Vedtægter   Bestyrelsen   Lidt historie Lokal nyt Nye arrangementer  
Arrangementer 2020
Klik for gamle arrangementer: 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2021 - 2022 - 2023
Slots Bjergby Landsbyråd er på Facebook, klik her!

-
Høstfesten september 2020
var desværre aflyst pga. Covid19

 Mvh
Bestyrelsen i Slots Bjergby forsamlingshus.

Grillfesten den 26. juni 2020 er aflyst!
Vi har desværre måttet beslutte at aflyse årets grillfest.
Men du kan regne med, at vi i starten af september afholder landsbyrådets generalforsamling
(formentlig i forbindelse med at foreningen Slots Bjergby Forsamlingshus også afholder deres generalforsamling).
Ved den lejlighed vil der også blive fremlagt en plan for Landsbyrådets aktiviteter i efteråret.
Hold dig orienteret her på hjemmesiden og på de sociale medier.
Vi glæder os til at kunne mødes igen.
Med venlig hilsen,
bestyrelsen Slots Bjergby Landsbyråd

-

Selvfølgelig skal der også være grillfest i år, og vi følger sidste års succes op og lægger festen lidt senere,
end vi ellers har gjort i mange år. Det bliver den 26. juni kl.18.30 – som sædvanlig på plænen foran den tidligere præstegård midt i landsbyen. Landsbyrådet sørger for grill og telt og borde og stole, men du skal selv medbringe mad, service, bestik og drikkevarer!
Det koster kun 25 kr. at være med (børn gratis) – og så er kaffe og et stykke lagkage endda med i prisen!
Lagkagerne laves af folk i byen, og vi kårer den flotteste kage, inden vi spiser dem!
Hvis du har lyst til at lave en lagkage til konkurrencen, hører vi meget gerne fra dig!

OBS!
Generalforsamlingen i Forsamlingshuset er udsat indtil september.

-
Generalforsamling den 31. marts kl. 18.00,
som der hermed indkaldes til i henhold til foreningens vedtægter.

Og i år kan du glæde dig til at få ”to-for-en”, for efter Landsbyrådets Generalforsamling afholdes der
kl. 18.45 Generalforsamling i Foreningen Slots Bjergby Forsamlingshus.
Dagsorden i henhold til vedtægterne – dog sådan at du for Landsbyrådets vedkommende kan indsende forslag
til dagsorden frem til den 15. marts.
Vedtægterne for begge foreninger kan findes her på Landsbyrådets hjemmeside.

Desværre aflyst pga. Corona reglerne
-
Vi holder Store Affaldsdag søndag d. 26. april kl. 9.30
Ligesom sidste år arrangerer Danmarks Naturfredningsforening i samarbejde med lokalråd og landets kommuner
en dag, hvor der samles affald ind på offentlige gader og veje i hele landet.
I år løber det af stablen søndag den 26. april fra kl. 10.00.
Kommunen sørger for afhentning af affaldet og for udstyr til indsamlingen: Snappere, handsker, sække mm.
Men vi lokale skal levere hænderne til at udføre arbejdet!
Vi starter kl. 9.30, hvor vi mødes på Jættehøjvej på den plads, hvor de gamle affaldsbeholdere stod.
Deltagerne får udleveret det nødvendige grej og anvist en rute. Vi regner med at være færdig omkring kl. 11.00

-
Plantebytteaften er desvære aflyst.
      Vi afholder, ligesom de foregående år, en plantebytteaften på plænen foran den tidligere præstegård midt i landsbyen. Alle er velkomne – også haveinteresserede, der ikke har noget at bytte med, men som gerne vil købe lidt
supplerende planter til en fornuftig pris!
Sidste år var der fx god afsætning på tomatplanter og chili til en tier stykket! Det bliver:
mandag den 18. maj fra kl. 16.30

på plænen foran Præstegården midt i landsbyen.
og det er vejrguderne og deltagerne, der afgør, hvor længe bytteriet skal stå på.
Vi stiller nogle borde og stole op, og tanken er som altid, at man kan komme forbi med de planter,
man har fået sået for mange af, eller de stauder, som man har delt og ikke kan få plads til,
og hvad man nu ellers har af haveting, som man gerne vil af med – hvad enten man vil bytte til noget andet
eller have en skilling for sine varer. Men som sagt: Man er også meget velkommen uden at have planter med! Redaktøren kan af personlig erfaring anbefale Vagn Møllers tobaksplanter (nej – ikke tossetobak!),
som fine folk kalder Nicotiana glauca, og samme haveelskers engletrompeter. De gror som bare pokker!
Alle er velkomne denne aften – også venner, bekendte og osere, og der er masser af plads til legende børn.
Vi sørger for en kop kaffe og lidt uformelt sødt og håber på en god forsommeraften med medlems- og havesnak!

Husk at melde dig ind eller at forny dit medlemskab af  Slots Bjergby Landsbyråd.
Det koster kun 100 kr. for dig og din husstand for hele 2020!

Du kan indbetale beløbet på konto 0570 – 927570.
(Husk at anføre dit navn og adresse!)
For hvordan du betaler og bliver medlem af Slots Bjergby Landsbyråd,
klik her.
Du kan også betale når du kommer til et arrangement.