landsbyråd top
  Forside   Medlemsblade/flyers   Vedtægter   Bestyrelsen   Lidt historie Lokal nyt Nye arrangementer  
Arrangementer 2023
Klik for gamle arrangementer: 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022- 2024
Slots Bjergby Landsbyråd er på Facebook, klik her!

Fra bestyrelsen
Bestyrelsen arbejder også med ideer til nye arrangementer.
Der er ingen konkrete detaljer endnu - se 2024.
Men i løbet af sandsynligvis februar vil vi forsøge at stable en smagning af et eller andet godt på benene.
Og vi kigger på muligheder for et arrangement henvendt især til børnefamilier.
I marts har vi den ordinære generalforsamling.
Der vil komme udspil fra trafikudvalget, vedrørende de udfordringer vi har her.
Vi har iværksat en undersøgelse af muligheder for samarbejde med beboerforeninger og lignende.
Så herfra lyder en opfordring til at møde talstærkt op, videregiv gode ideer og vær med til at gøre det sjovt, at arbejde for udvikling af lokalområdet. Tøv ikke med at henvende dig, hvis du har gode ideer eller andet...
Henvendelse til Anders Post,
email: surffiskeren@hotmail.com - eller andre i bestyrelsen.
NYT fra

Vi har gang i følgende udvalg:
Trafikudvalg
Arbejdsopgaverne er at sikre bedst mulig udvikling af såvel gående som kørende færdsel i byen.
Stiudvalg
Kigger på muligheder for nye samt vedligeholdelse af eksisterende stier.
Gadekærsudvalg
Ser på vedligeholdelse af gadekær og sparebassinet på Jættehøjvej.
Filmudvalg
Vi arbejder med at få lavet en film, der skal reklamere for Slots Bjergby som et godt sted at bo.

Noter: Til alle ovenstående emner modtager vi meget gerne borgernes input, og ligeledes vil vi gerne have ideer til hvad, vi i Landsbyrådet skal se på.
Forslag kan gives til alle bestyrelsesmedlemmer, se under ”Bestyrelse” på denne website.
Husk at betale kontingent og støtte op omkring vores dejlige område og Landsbyrådets arbejde.
Husk
at melde dig ind eller at forny dit medlemskab og støtte Slots Bjergby Landsbyråd.
Det koster kun 100 kr. for dig og din husstand for 2023
Du kan indbetale beløbet på konto 0570 – 927570.
(Husk at anføre dit navn og adresse!)
For hvordan du betaler og bliver medlem af Slots Bjergby Landsbyråd,
klik her.
Du kan også betale når du kommer til et arrangement!
AFHOLDT ARRANGEMENTER 2023
(Vi hører meget gerne fra jer medlemmer, om hvad der kunne være interessant at afholde i år eller næste år.
Henvendelse til Anders Post, email: surffiskeren@hotmail.com)
Kom til fællesspisning og foredrag
onsdag d. 11. oktober 2023
.
om Hashøj IF af formanden Max Omø forstander ... og senere
vil Frederik Ullerup fortælle om vores store nabo Gerlev Idrætshøjskole.
Menu: Mørbradgryde m. ris og kartofler! Kaffe og kage senere...

Afholdes i Slots Bjergby Forsamlingshus!
Klik, print og udfyld eller bare læse flyeren her for flere detajler om tilmeldning og madbestilling:
Oktober fællesspisning
Høstfest fredag d. 22. september 2023
i Slots Bjergby Forsamlingshus

Traditionen tro var der høst gudstjeneste i kirken kl. 18.00 og derefter Høstfest i forsamlingshuset kl. 19.00, hvor vi igen i år valgt at få et 80’er diskotek til at komme at spille - det var en fantastisk høstfest!!!
Klik, print og udfyld flyeren her for tilmeldning og madbestilling: Høstfest fredag22-09-23

Slots Bjergby Landsbyråds grillfest 2023
fredag den 16. juni
-

på plænen foran den gamle præstegård midt i landsbyen.
Her møder man bare op medbringende eget service, mad og drikkevarer. Landsbyrådet sørger for optændt grill, telt, borde og stole. Læs nedenstående flyer for flere detaljer.
(Husk at melde til kagekonkurrencen - læs mere ved linket til flyer! Foto fra et par år tilbage.)

Onsdag den 24. maj - en byvandring!
Læs mere ved at klik på billedet af vores seneste flyer fil:

Vi mødes ved Slots Bjergbyvej 13 kl. 17.00
og går op gennem byen til plejehjemmet. Herfra til Brovej for at slutte på Hashøjvej ved højene. (Se ruten på filen her.) Ved turens slutpunkt vil der være en pølsevogn hvor sultne personer kan få den nemme løsning på aftensmaden!

På hele turen vil den lokalkendte historieformidler Ole G. Nielsen deltage og berette om byens historie og udvikling.
Vi har bestilt godt vejr, så kom glad.

Fællesspisning: Torsdag den 20. april
Vandrehistorier - en fortælling om Evald Tang Kristensens liv og gerninger

Folkemindesamleren Evald Tang Kristensen vandrede tusinder af kilometer på kryds og tværs af Jylland for at komme ud til sine meddelere, fattiglemmer, spindkoner, husmænd og daglejere. Han kom helt ud i de fattigste hedeområder for at optegne folkeminderne før det var for sent. Han måtte overnatte på ler gulve, sidde ved sygesenge eller vente i timevis på at folk skulle gøre deres arbejde færdigt, før de kunne fortælle eller synge viser for ham.
Tang Kristensen fik hvad han kom efter, og han vurderes i dag som en folkemindesamler på verdensplan. P
rogrammet indeholder Tang Kristensens livshistorie, rim og remser samt eventyrfortælling på jysk dialekt.
Han indsamlede folkeeventyr, viser, rim, remser, gåder og sagn i mere end 50 år af sit liv.
Vores fortæller hedder Anna Grethe Bech, www.ryfortaellekreds.dk/alle-fortaellere/anna-grethe-bech
og hun fortæller hans dramatiske livshistorie i tilknytning til nogle af eventyrene samt rim, remser og gåder.
Sproget er god vestjysk dialekt i eventyrfortællingen. Glæd jer til en god oplevelse!
Program:

Kl.18.00 Spiser vi det bestilte smørrebrød - se bestillingsseddel nederst på linket her til PDF filen.
Kl. 18.45 Foredrag om vandrehistorier af Anna Grethe Bech
- en helt fantastisk aften med den lækreste mad fra Mikkel præcis som vi alle havde bestilt!
.
.
Forsamlingshuset - stedet hvor man mødes!

-
Generalforsamling
tirsdag den 14. marts 2023
i Slots Bjergby Forsamlingshus
Læs alt om 2023 Generalforsamlingen her:
Generalforsamlingen bliver afholdt efter foreningens vedtægter og der vil være mulighed for at deltage i en fællesspisningen efterfølgende. I lighed med sidst arbejder vi imod at generalforsamlingen bliver fælles for Landsbyråd og Forsamlingshuset. Alle er velkommen og man kan også betale kontingent for 2023 på stedet.
Se nogle fotos fra aftenen her:

Læs 2023 referat her
Husk at melde dig ind eller at forny dit medlemskab af  Slots Bjergby Landsbyråd.
Det koster kun 100 kr. for dig og din husstand for 2023

Du kan indbetale beløbet på konto 0570 – 927570.
(Husk at anføre dit navn og adresse!)
For hvordan du betaler og bliver medlem af Slots Bjergby Landsbyråd,
klik her.
Du kan også betale når du kommer til et arrangement.