landsbyråd top
  Forside   Medlemsblade   Vedtægter   Bestyrelsen   Lidt historie Lokal nyt Nye arrangementer  
Arrangementer 2023
Klik for gamle arrangementer: 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022
Slots Bjergby Landsbyråd er på Facebook, klik her!

Husk
at melde dig ind eller at forny dit medlemskab af Slots Bjergby Landsbyråd.
Det koster kun 100 kr. for dig og din husstand for 2023
Du kan indbetale beløbet på konto 0570 – 927570.
(Husk at anføre dit navn og adresse!)
For hvordan du betaler og bliver medlem af Slots Bjergby Landsbyråd,
klik her.
Du kan også betale når du kommer til et arrangement!

Fællesspisning: Torsdag den 20. april
Vandrehistorier er en fortælling om Evald Tang Kristensen.
Han indsamlede folkeeventyr, viser, rim, remser, gåder og sagn i mere end 50 år af sit liv. Han gik flere tusinde kilometer for at komme ud til sine meddelere, fattiglemmer, spindkoner, husmænd og daglejere.

Vores fortæller hedder Anna Grethe Bech, www.ryfortaellekreds.dk/alle-fortaellere/anna-grethe-bech/ og hun fortæller hans dramatiske livshistorie i tilknytning til nogle af eventyrene samt rim, remser og gåder.
Sproget er god vestjysk dialekt i eventyrfortællingen. Glæd jer til en god oplevelse!
Foto: Ulla Skovsbøl ©

Maj - datoen kommer!
En byvandring


På Byvandringen vil der være en guide, som fortæller om byens historie og udvikling. (For interesserede står der også lidt om byen på denne hjemmeside.) Der kommer mere information straks alle detaljer er på plads.

Slots Bjergby Landsbyråds grillfest 2023
bliver den 16. juni!
-

på plænen foran den gamle præstegård midt i landsbyen.

NYT fra

Vi har gang i følgende udvalg:
Trafikudvalg
Arbejdsopgaverne er at sikre bedst mulig udvikling af såvel gående som kørende færdsel i byen.
Stiudvalg
Kigger på muligheder for nye samt vedligeholdelse af eksisterende stier.
Gadekærsudvalg
Ser på vedligeholdelse af gadekær og sparebassinet på Jættehøjvej.
Filmudvalg
Vi arbejder med at få lavet en film, der skal reklamere for Slots Bjergby som et godt sted at bo.

Noter: Til alle ovenstående emner modtager vi meget gerne borgernes input, og ligeledes vil vi gerne have ideer til hvad, vi i Landsbyrådet skal se på.
Forslag kan gives til alle bestyrelsesmedlemmer, se under ”Bestyrelse” på denne website.
Husk at betale kontingent og støtte op omkring vores dejlige område og Landsbyrådets arbejde.

AFHOLDT ARRANGEMENTER
Vi hører meget gerne fra jer medlemmer, om hvad der kunne være interessant at afholde i år eller næste år.
Henvendelse til Anders Post, email: surffiskeren@hotmail.com
-
Generalforsamling
tirsdag den 14. marts 2023
i Slots Bjergby Forsamlingshus
Læs alt om 2023 Generalforsamlingen her:
Generalforsamlingen bliver afholdt efter foreningens vedtægter og der vil være mulighed for at deltage i en fællesspisningen efterfølgende. I lighed med sidst arbejder vi imod at generalforsamlingen bliver fælles for Landsbyråd og Forsamlingshuset. Alle er velkommen og man kan også betale kontingent for 2023 på stedet. Se nogle fotos fra aftenen her:

Husk at melde dig ind eller at forny dit medlemskab af  Slots Bjergby Landsbyråd.
Det koster kun 100 kr. for dig og din husstand for 2023

Du kan indbetale beløbet på konto 0570 – 927570.
(Husk at anføre dit navn og adresse!)
For hvordan du betaler og bliver medlem af Slots Bjergby Landsbyråd,
klik her.
Du kan også betale når du kommer til et arrangement.