landsbyråd top
  Forside   Medlemsblade/flyers   Vedtægter   Bestyrelsen   Lidt historie Lokal nyt Nye arrangementer  
Medlemsblad Nr. 7 - September 2007

Samarbejde med Forsamlingshuset
 
            I det tidlige forår fik Landsbyrådets bestyrelse en henvendelse fra bestyrelsen for Slots Bjergby Forsamlingshus, som foreslog et samarbejde. Værtinden igennem flere år, Susanne Jacobsen, havde sagt op, og flere medlemmer af husets bestyrelse ønskede at stoppe efter adskillige års engagement i arbejdet med huset.
            Resultatet blev, at der på forsamlingshusets generalforsamling blev valgt en ny bestyrelse, hvor tre medlemmer af Slots Bjergby Landsbyråds bestyrelse fik plads. I alt blev fire af fem bestyrelsesmedlemmer nyvalgt, nemlig Steen Laursen (formand), Liselotte Falkenberg (kasserer), Per Olsen og Birgit Adelstein. Irene Larsen fortsatte fra den gamle bestyrelse og har indvilliget i at varetage funktionen som sekretær.

            Bestyrelsens første opgave var at ansætte en ny værtinde, og det blev Jeanette Broby, som er en rutineret dame i branchen. Jeanette vil være kendt af mange som Kokkemutter, og hun har i flere år drevet sin catering-virksomhed i Slagelse.
            For at sikre den personlige kontakt har Jeanette Broby ansat Birthe Hansen, der tidligere har været leder i andre forsamlingshuse, som den daglige værtinde i Slots Bjergby Forsamlingshus. Det er Birthe, man som kunde kommer i forbindelse med, når man indgår aftaler om arrangementer i huset, og det er også Birthe, der sikrer, at afviklingen af festen forløber perfekt.
            Som mange nok har lagt mærke til, har der været hektisk aktivitet i huset hen over sommeren. Der er blevet malet og ordnet, så huset er klar til de forhåbentlig mange arrangementer, som skal afholdes fremover.
            I Landsbyrådets bestyrelse glæder vi os meget til at skulle samarbejde med Jeannette og Birthe. Et aktivt landsbyråd og et veldrevet forsamlingshus er af stor betydning for et godt lokalmiljø i et område som Slots Bjergby.


Husk Høstfesten i Forsamlingshuset  fredag den 21. september kl. 19.00 Tilmelding hos Sussi (5098 4100) eller Tina (2710 4605) inden den 11. september

Sommerens grillfest
 
            Landsbyens årlige grillfest var i år blevet flyttet tilbage til græsplænen foran den gamle præstegård. Festkomiteen havde bedt Landsbyrådet om at gå med i arbejdet med arrangementet, så der kunne være lidt flere hænder til rådighed. Herved blev det også gjort muligt at få sat et telt op, for vejrguderne har jo ikke vist sig fra deres mest pålidelige side i år.
            Men uanset antallet af villige hænder, så var teltet ikke kommet op, hvis ikke Jimmi Andersen fra Art Teltudlejning her i Slots Bjergby havde udvist stor imødekommenhed. Jimmi styrede opsætning og nedtagning af teltet – og han sponserede festen ved at give en fordelagtig pris på lejen. Tak til Jimmi, der kan kontaktes på telefon 5554 7270.
            Festen blev en stor succes, hvor den rutinerede festkomite havde sørget for borddækning og godt med fut i grillen. Omkring 60 voksne og 20 børn havde fundet vej op til festen, som blev en god lokal aften med sang og snak ved alle bordene. Pålidelige kilder vil vide, at de mest ihærdige festdeltagere først gik hjem kl. 4 om morgenen!
         
Høstfest 2007
Som traditionen byder, bliver der i september, nærmere betegnet fredag den 21., afholdt en stor høstfest i forsamlingshuset. Det er forsamlingshusets bestyrelse, der arrangerer den, og der bliver husstandsomdelt en særskilt invitation med alle detaljer om arrangementet.
            Festen starter kl. 18.00 med høstgudstjeneste i kirken, og kl. 19.00 begynder spisningen i forsamlingshuset. Der bliver en menu med forret, hovedret og dessert, og der bliver budt på levende musik af ”Uplight”. Alt sammen til kun 175 kr.
            Vi håber, at rigtigt mange slutter op om festen – for derved slutter man op om det lokale forsamlingshus, der er – og altid har været – en vigtig del af livet i vores lokalområde.           


Fællesspisninger i efteråret
Sidste sæsons succes med fællesspisninger i Forsamlingshuset fortsætter i det kommende år.
            Der bliver to aftener i dette efterår: den 24. oktober og den 21. november. Den første aften får vi besøg af Jeannette Ulrikkeholm, der underholder med visesang – og mon ikke også der bliver lejlighed for os andre til at pippe lidt med.
            Der bliver serveret god og enkel mad til rimelige penge, så reserver hellere datoerne med det samme!

Arbejdsgrupper
omkring Landsbyrådet og Forsamlingshuset
            

            Når vi i Landsbyrådets bestyrelse ser på deltagelsen i de arrangementer, vi har afholdt, så kan vi kun være tilfredse. Og vi kan også kun være tilfredse med, at mange mennesker er kommet med ideer til, hvad man kunne lave af nye arrangementer, både i Landsbyrådets regi og i Forsamlingshuset.

            Men der er altså det ved alle arrangementer, at de kræver en arbejdsindsats fra nogle aktive mennesker for at blive til andet end ideer!
            I den nærmeste tid har vi behov for hjælp fra jer på to områder.

            I Landsbyrådet skal vi bruge folk, der vil hjælpe med at arrangere nogle indslag ved vores fællesspisninger. Det er fint at mødes og spise sammen – men der måtte jo gerne være et lille indslag i løbet af aftenen, der kunne gøre det ekstra festligt! Hvis du har ideer eller tid og lyst til at gøre en indsats, så kontakt et af medlemmerne af Landsbyrådets bestyrelse.

            Men Forsamlingshuset har også hårdt brug for, at nogle ildsjæle går med i arbejdet. Vi skal bruge folk, der har lyst til at hjælpe med nogle praktiske ting i forbindelse med vedligeholdelsen af ejendommen og udenomsarealerne. Selv om meget nødvendigvis skal laves af autoriserede håndværkere, så er der mange mindre ting, hvor frivillig arbejdskraft kan være med – og alt, hvad vi selv kan klare, frigiver midler til at lave spændende arrangementer, som kan gøre Slots Bjergby til et endnu mere attraktivt sted at bo.
            Der er mange, der har efterlyst foredragsaftener, banko og den slags. Og Jeanette Broby, Forsamlingshusets nye værtinde, har selv ideer til nogle arrangementer hen over året. Men en lille gruppe frivillige i bestyrelsen kan ikke selv magte det store arbejde, der skal til, for at få de mange gode ideer ført ud i livet.

            Vi skal fx bruge nogle folk, der kan afse en lørdag formiddag til noget malerarbejde på huset. Vi skal bruge nogen, der vil være med til at ordne loft og vægge i nogle lagerrum, og vi skal bruge folk, der vil deltage i planlægning og afvikling af forskellige arrangementer. Bestyrelsen og værtinden ser gerne tidligere tiders bankoaftener i Slots Bjergby genoplivet – men vi magter ikke det store arbejde alene.
            Derfor: Hvis du har lyst til at bakke op om dit Forsamlingshus og om dit lokalområde med gode ideer og en stor eller lille praktisk arbejdsindsats, så kontakt Forsamlingshusets formand, Steen Laursen, på 5858 5095.


 Husk Høstfesten i Forsamlingshuset  fredag den 21. september kl. 19.00   Tilmelding hos Sussi (5098 4100) eller Tina (2710 4605) inden den 11. september

 

-
Bestyrelsen for Slots Bjergby Landsbyråd

 
Formand: Per Olsen, Slotsbjergbyvej 36 B, Tlf.: 5858 4444
Næstformand: Jesper Christensen, Lundbæksvej 11, Tlf.: 5858 4072
Sekretær: Steen Laursen, Slotsbjergbyvej 27, Tlf.: 5858 5095
Kasserer: Liselotte Falkenberg, Højen 10, Tlf.: 5858 4200
Best.medl.: Henning Buhl-Madsen, Slotsbjergbyvej 13, Tlf.: 5858 4594