landsbyråd top
  Forside   Medlemsblade/flyers   Vedtægter   Bestyrelsen   Lidt historie Lokal nyt Nye arrangementer  
Medlemsblad Nr. 5 - Oktober 2006

Godt nyt – og meget!
Slotsbjergbyvej bliver trafikdæmpet og får nye lamper – Stort ombygningsprojekt for Brovej


Vi håber, at alle medlemmer af Slots Bjergby Landsbyråd har nydt sommeren og har mod på en ny sæson, hvor der kommer til at ske mange ting i vores lokalområde.
I sidste nummer af bladet fortalte vi om en masse problemer – men denne gang kan vi heldigvis fortælle om nye tiltag, som bliver til virkelighed i de kommende måneder.
De mest synlige bliver ændringer i vejanlæggene på Slotsbjergbyvej og på Brovej.
På Slotsbjergbyvej vil der ved indkørslen til landsbyen fra begge sider blive anlagt et rødt, let hævet felt, som skal markere, at hastigheden skal holdes nede. Desuden vil der fire steder i vejforløbet blive opsat chikaner i form af pæle, der tvinger trafikken til at sætte hastigheden ned, fordi kun et køretøj kan passere ad gangen.
Pælene kommer til at stå i en ujævn vejbelægning, der tvinger hastigheden ned for almindelige køretøjer. Men pælene er lavet sådan, at de kan lægges ned. Det vil sige, at hvis man kører igennem Slotsbjergbyvej med fx et landbrugsredskab, så kører man bare hen over pælene, der lægger sig ned - og rejser sig igen, når køretøjet er passeret.
Det skulle også gerne være slut med at famle sig vej igennem byen, når det er blevet mørkt. For takket være en henvendelse fra Slots Bjergby Landsbyråd til SEAS-NVE bliver el-ledningerne ned lagt ned i jorden på både Slotsbjergbyvej og på Brovej, og vi har samtidig fået kommunen overtalt til at sætte ensartede lamper op i hele den gamle del af byen samt på Brovej.
 
Store ændringer på Brovej
I kommunen har man længe været opmærksom på, at trafikforholdene omkring skolen og børneinstitutionen på Brovej har været kaotiske.
I november 2004 nedsatte Slots Bjergby Landsbyråd en arbejdsgruppe, som skulle udarbejde forslag til, hvad der kunne gøres.
Resultatet af denne arbejdsgruppes indsats blev indsendt til kommunen, der siden har haft et konsulentfirma til at udarbejde et projektforslag, og det er da dejligt at konstatere, at det forslag, som de eksterne eksperter nu lægger frem, i alt væsentligt er identisk med det, som arbejdsgruppen fremlagde.
Som det vil fremgå af skitsen, bliver der lavet en ny vejsløjfe til gennemkørende trafik, mens det nuværende vejareal omdannes til parkeringsareal ved skolen og ved børneinstitutionen. Det skulle give bedre parkeringsmuligheder for personalet, og ikke mindst større og sikrere på- og afsætningsplads til forældre, der skal hente og bringe børn.
Samtaler imellem Slots Bjergby Landsbyråd og Hashøj kommune har også sikret, at der udarbejdes en plan for beplantning af nyanlægget, så området kommer til at fremstå grønt og harmonisk. Det er hensigten, at den endelige detailplanlægning skal ligge klar i december måned.
 
Fællesspisning i Forsamlingshuset!
På opfordring fra nogle medlemmer i ”ny by” har bestyrelsen for Slots Bjergby Landsbyråd sammen med Forsamlingshuset sat et arrangement i søen, som vi håber kan blive det første af en lang række.

Onsdag den 25. oktober kl. 18.30 indbyder vi alle beboere i Slots Bjergby til en hyggelig fællesaften med spisning i Forsamlingshuset. Værtinden Susanne har lovet at servere en veltillavet, daglig ret til den fredsommelige pris af 69 kr (halv pris for børn, som er hjerteligt velkomne), og man kan som altid i Forsamlingshuset købe drikkevarer til humane priser. For medlemmer af Slots Bjergby Landsbyråd er der endda rabat: I kommer ind for 59 kr.  
Bestyrelsen for Slots Bjergby Landsbyråd har besluttet at betale lejen af Forsamlingshuset denne aften, og alt overskud går til Forsamlingshuset, som vi i bestyrelsen anser for en væsentlig del af fællesskabet i vores område og derfor gerne vil være med til at støtte.
Vi vil meget gerne forsøge, om vi kan lave sådan et arrangement hver måned i vinterhalvåret. Og hvis det bliver en succes, vil vi også forsøge at organisere en eller anden form for festligt indslag til de kommende aftener. Et spændende foredrag, optræden af en lokal musiker eller visesanger, en film – gode ideer modtages med taknemmelighed!
Men – og nu kommer det alvorlige – sådan noget kan jo kun lade sig gøre, hvis der er opbakning til det. Derfor vil vi meget stærkt opfordre alle, der kunne tænke sig, at det her blev til noget, til at slutte talstærkt op om dette første arrangement, så vi kan se, at der virkelig er basis for at gå videre med sagen.
Så hank op i familien og tag naboen med. Man behøver ikke at være medlem af Slots Bjergby Landsbyråd for at deltage – men man kan melde sig ind ved indgangen og spare en tier på maden.
Det koster 100 kr. om året for en hel husstand at være medlem, men hvis man melder sig ind nu, gælder tilmeldingen helt frem til udgangen af 2007!
 Man kan tilmelde sig allerede nu ved at ringe til  Steen Laursen, 5858 5095. Gør det hellere, mens du husker det – og sæt et stort kryds i kalenderen!
Sidste frist for tilmelding er søndag den 22. oktober!

Vi fylder 2 år – det skal fejres!
 
            
I disse dage fylder Slots Bjergby Landsbyråd 2 år. Det fejrer vi den 17. november kl. 18.30 med en festlig sammenkomst i Forsamlingshuset.

            Det bliver en ganske særlig aften, for vi har nemlig fået John Serritzlev, som er brygmester på Slagelse Bryghus, til at komme og fortælle om arbejdet med at lave specialøl på et lille, lokalt bryghus. Og værtinden Susanne har i samarbejde med John tilrettelagt en menu med tre retter, der egner sig til øl.
            Der vil blive serveret tre forskellige slags øl. Til forretten skal vi smage Slagelse Bryghus’ nye honningøl, der er brygget med lokal honning, til hovedretten står den på klassikeren Slagelse Ale, og til desserten serverer John Sct. Michaels Nat-øllen, som nogle af jer måske havde lejlighed til at smage den 29. september.
            Menuen er foreløbig en hemmelighed, men du får foredrag og menu med tre retter med de udvalgte øl til for den fornuftige pris af 248 kr. Børn – der er meget velkomne – slipper med 80 kr. – men så er det altså uden øl!
            John Serritzlev vil også fortælle om arbejdet med sin bog om ”Øl i Slagelse”, som forhåbentlig er kommet så langt, at den kan præsenteres for Slots Bjergby Landsbyråds medlemmer. Det er vist Johns tanke, at bogen skal sælges i en gavepakning sammen med nogle øl og et ølglas, så måske er der mulighed for at få krydset nogle navne af på julegavelisten denne aften …
            Dette fødselsdagsarrangement er åbent for alle, så snak med venner og naboer, som måtte have en sund og naturlig interesse for lokalt øl, og vær med til en forhåbentlig festlig og udbytterig aften i dit lokalsamfund.

Tilmelding til et af bestyrelsens medlemmer senest søndag den 12. november!!

Opslagstavle ved Forsamlingshuset
I den nærmeste fremtid vil der blive opsat en opslagstavle på Forsamlingshusets mur, som Landsbyrådet og Forsamlingshuset vil stå for.
 Her vil vi prøve at samle alle meddelelser om aktiviteter, der foregår i vores område, så hvis du er bekendt med et arrangement, som andre kan have glæde af at vide noget om, så kontakt Steen Laursen, der er Landsbyrådets sekretær. Adresse og telefonnummer står bag på dette blad. Det er ham, der vil være praktisk gris og sørge for ophængning og nedtagning af meddelelser. Og hvis du har behov for det, kan du også godt lige få lidt hjælp til at sætte din meddelelse op på computer.
Der bliver også plads til et lille ”fra-dig-til-mig-hjørne”. En slags rubrikannonce, hvor du kan komme af med den halve pose cement eller de 47 mursten, som vi alle sammen får til overs en gang imellem. Og hvor du kan efterlyse nogle jordbærstiklinger til udplantning, hvis det lige er det, du mangler.

Og vi kan hilse og sige fra Slots Bjergby Byggeentreprise, at de sponserer opslagstavlen. Tak for det!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Bestyrelsen for Slots Bjergby Landsbyråd
 
Formand: Per Olsen, Slotsbjergbyvej 36 B, Tlf.: 5858 4444
Næstformand: Jesper Christensen, Lundbæksvej 11, Tlf.: 5858 4072
Sekretær: Steen Laursen, Slotsbjergbyvej 27, Tlf.: 5858 5095
Kasserer: Lars Fischer, Slotsbjergbyvej 39, Tlf.: 5858 4449
Best.medl.: Henning Buhl-Madsen, Slotsbjergbyvej 13, Tlf.: 5858 4594
Suppleant: Liselotte Falkenberg, Højen 10, Tlf.: 5858 4200