landsbyråd top
  Forside   Medlemsblade/flyers   Vedtægter   Bestyrelsen   Lidt historie Lokal nyt Nye arrangementer  
Medlemsblad Nr. 13 - November 2010

Hvad vil Slagelse kommune med sine lokalråd?

Igennem længere tid har vi i bestyrelsen for Slots Bjergby Landsbyråd ikke været helt tilfredse med samarbejdet med Slagelse kommune.
Som I ved, har vi for flere år siden fået skriftligt tilsagn fra kommunen om, at der skal etableres gadebelysning på Skælskør Landevej, så skolevejen fra de nye udstykninger er belyst. Men selv om vi har rykket flere gange, så har Slagelse kommune endnu ikke fundet det påkrævet at indfri sit eget løfte eller at komme med en eller anden form for forklaring.
         Det er desværre ikke den eneste sag af den art, og efterhånden er vi nået dertil, at kommunen ikke en gang svarer på henvendelser, sådan som man faktisk er forpligtet til i henhold til Forvaltningsloven, eller også får man et svævende, tomt og indholdsløst svar, der slet ikke forholder sig til de spørgsmål, som vi rejser.


Husk fællesspisningen
i
Slots Bjergby Forsamlingshus
onsdag den 24. november
kl. 18.30


 Det er desværre en opfattelse, som også andre lokalråd i kommunen har,
og der er efterhånden god grund til at spørge, om kommunen overhovedet er interesseret i, hvad der sker på græsrodsniveau i lokalområderne.
         Det er en udvikling, som vi stærkt beklager i bestyrelsen for Slots Bjergby Landsbyråd. I tiden umiddelbart efter kommunesammenlægningen havde vi faktisk det indtryk, at Slagelse kommune virkelig gjorde en indsats for at fremme arbejdet i de forskellige lokalråd.
 
Har politikerne mistet overblikket?
Men i dag er situationen sådan, at det lokale demokrati er truet på livet. Og det ser ud til, at problemet både ligger hos politikerne og i forvaltningen. Vi kan ikke stille diagnosen, men meget tyder på, at kommunesammenlægningen har skabt en kommune, der er så stor, at politikerne har mistet overblikket over, hvad der sker i lokalsamfundene.
         Mange af de ideer og forslag, der opstår ude i lokalsamfundene, når aldrig frem til politikerne.  Vi i Slots Bjergby Landsbyråds bestyrelse har i hvert fald flere gange haft den fornemmelse, at de forslag og overvejelser, som man lægger frem for forvaltningen, aldrig når frem til politikerne. De udelades ganske enkelt af det beslutningsgrundlag, som forvaltningen indstiller til politikerne.
         Hvis vi har ret i det, så står vi over for et meget alvorligt demokratisk problem, som meget vel kan betyde, at det lokale græsrodsdemokrati stille og roligt sygner hen for snarest at afgå ved en ubemærket død – ganske enkelt fordi medlemmerne af lokalrådene siver, når der ikke kommer noget ud af arbejdet.
 
Er kommunen ligeglad?
Vi håber ikke, at Slagelse kommune er ligeglad med borgernes engagement og med det lokale demokrati -  men det virker sådan. Vi vil opfordre politikerne til snarest at gøre sig klart, om man ønsker et seriøst samarbejde med de mange aktive borgere i lokalråd og foreninger.  Hvis man mener det alvorligt, så må man også tilrettelægge nogle strukturer og arbejdsmønstre, der lever op til det. Ellers er det tom snak, som på meget kort sigt vil føre til en hensyntagen af de lokalråd og landsbylaug, der kom så godt i gang efter kommunesammenlægningen.

Alt det her har vi i bestyrelsen valgt at fremlægge for kommunen i form af et langt brev, som man kan læse i fuld længde på vores hjemmeside, www.sb-l.dk under "Nyheder", og det er det brev, som var basis for det interview med vores formand, Per Olsen, som Sjællandske bragte den 23. oktober.

Vi hører meget gerne fra medlemmer, der har lyst til at give udtryk for deres mening om sagen.


Fællesspisning i
SLOTS BJERGBY FORSAMLINGSHUS
onsdag den 24. november  kl. 18.30.   


Kokkemutter byder på forloren hare,
og prisen er sat så lavt som    
45,00 kr. pr. kuvert
for medlemmer af Slots Bjergby Landsbyråd
– andre må hoste op med en tier mere.
Og som sædvanlig er det halv pris for børn under 14 år.

Hank op i familien og naboerne – og benyt lejligheden  til at lære nogle nye lokale mennesker at kende.


  Hvis du ikke allerede er medlem af Slots Bjergby Landsbyråd, så burde du måske benytte denne lejlighed til at blive det.
Det koster kun 100 kr. pr husstand for det kommende år, og hvis du melder dig ind nu, får du resten af 2010 gratis – inkl. rabatten på fællesspisningerne!

Du kan tilmelde dig til fællesspisningen den 24. november
ved at ringe til Steen Laursen, 5858 5095,
eller til Per Olsen, 5858 4444, senest søndag den 21. november.


 
Slots Bjergby Landsbyråd i cyberspace
 
Siden sidst har et af vores medlemmer, Janet Frimodt-Møller, arbejdet hårdt på at få vores hjemmeside op at stå.
Det er nu kommet så langt, at siden er tilgængelig – selv om der stadig er detaljer, som Janet og bestyrelsen arbejder på.
Men gå ind på www.sb-l.dk,  hvor du bl.a. kan finde alle de tidligere numre af vores lille medlemsblad.


Udtrådt af bestyrelsen

Steen A. Sørensen, der blev indvalgt i bestyrelsen på foreningens generalforsamling i marts, har valgt at udtræde af bestyrelsen.
Han erstattes af Ejvind Hansen, der blev valgt som suppleant.


Bestyrelsen for Slots Bjergby Landsbyråd

 
Formand: Per Olsen, Slotsbjergbyvej 36 B, Tlf.: 5858 4444
Sekretær: Steen Laursen, Slotsbjergbyvej 27, Tlf.: 5858 5095
Kasserer: Carsten Kristiansen, Slotsbjergbyvej 35, Tlf.: 5857 0990
Best.medl.: Henning Buhl-Madsen, Slotsbjergbyvej 13, Tlf.: 5858 4594
Best.medl.: Ejvind Hansen, Marysvej 6.