landsbyråd top
  Forside   Medlemsblade/flyers   Vedtægter   Bestyrelsen   Lidt historie Lokal nyt Nye arrangementer  
Medlemsblad Nr. 11 - September 2009

Så kom den: Lokalplan 1044
 
      På byrådets augustmøde blev forslaget til lokalplan for de nye boligområder i Slots Bjergby vedtaget. Den hedder nummer 1044, og man kan se den på Slagelse kommunes hjemmeside (www.slagelse.dk http://www.slagelse.dk eller på biblioteket i Stenstuegade.

         Forslaget er sendt i offentlig høring fra den 5. september til den 31. oktober, der altså er sidste dag for at gøre indsigelser imod forslaget.

         Kommunen indbyder til et offentligt møde i Slots Bjergby Forsamlingshus tirsdag den 22. september kl. 19.00, hvor kommunens folk vil gennemgå planen og besvare spørgsmål. Herudover vil Landsbyrådet arrangere et medlemsmøde, hvor vi – som vores vedtægter foreskriver – vil høre medlemmernes kommentarer og vurdere, hvordan vi som lokalråd skal forholde os til sagen.
         Umiddelbart er der sket et par justeringer i planen, som springer i øjnene: den bufferzone, der skal udlægges som Slots Bjergby Naturpark, er nu udformet som en blødere linje i terrænet, således at boliger og naturpark indgår i et mere harmonisk forløb.
         Desuden er planen nu udformet som en række delplaner, således at etableringen af området kan finde sted i seks etaper. Det er heldigvis understreget, at boligerne i de enkelte etaper ikke må tages i brug, før de landskabsmæssige og rekreative elementer, der er knyttet til det pågældende delområde, er blevet etableret.
         I den nuværende økonomiske virkelighed er det nok en meget god ide at lave en sådan flertrinsraket – naturligvis forudsat, at etableringen af Naturparken kommer med fra første etape.
         I bestyrelsen er vi gået i gang med en nærlæsning af forslaget, men det ser ikke umiddelbart ud til, at det rummer de store overraskelser. Vi opfordrer kraftigt medlemmerne til at læse med og komme med spørgsmål og kommentarer på de møder, der som nævnt vil blive afholdt i den nærmeste fremtid.

Så blev det efterår – og tid til høstfest!
        
         Vi har lovet folkene i Forsamlingshuset at minde om, at høstfesten i år holdes fredag den 18. september.  Der er som sædvanlig høstgudstjeneste kl. 18.00, og selve festen begynder kl. 19.00.
         Man kan i bestille smørrebrød til 16 kr. stykket men i år er det også tilladt at medbringe sin egen mad. Drikkevarer skal dog købes på stedet. Det koster 50 kr. at være med.
         Tilmelding hurtigst muligt til Tina Christensen, 2512 5856, eller til Tina Nielsen, 2710 4605.
 
 Fællesspisninger i efteråret
 
        Mens disse linjer skrives, blæser det en halv pelikan udenfor. Det virker nærmest som efterår – men man kan da så i det mindste glæde sig over, at storm og regn og rusk samtidig signalerer, at det er ved at være tid til fællesspisningerne.
         Der bliver to arrangementer i efteråret, nemlig tirsdag den 20. oktober og tirsdag den 24. november. Maden koster 75 kr. for medlemmer af Landsbyrådet og 85 kr. for andre.
         I foråret vil der være fællesspisninger den 23. februar og den 23. marts – sidste dato sammen med Landsbyrådets ordinære generalforsamling. Selv om der som sædvanlig bliver delt en flyer rundt umiddelbart før arrangementet, så vil det da være en god ide at reservere datoen allerede nu.
         På den første fællesspisning vil der – som det blev anført i sidste nummer af bladet – blive lejlighed til at diskutere, om der er behov for at Landsbyrådet udvider sine aktiviteter. Et af vores medlemmer har gjort sig nogle overvejelser, som hun vil fremlægge til debat.

Ny kasserer
 
        På grund af for meget arbejde har Jesper Christensen besluttet at skrue ned for sit bestyrelsesarbejde i Landsbyrådet. Han stopper derfor som kasserer, men fortsætter i bestyrelsen frem til forårets generalforsamling.
         Suppleanten Carsten Kristiansen har indvilget i at overtage kassererfunktionen, som dermed fortsat er i gode hænder.
 


Husk orienteringsmødet om lokalplanen i Slots Bjergby Forsamlingshus Tirsdag den 22. september kl. 19.00  
Vi må til den igen – igen!         Vi er i bestyrelsen for Landsbyrådet godt tilfredse med det samarbejde, som vi har med kommunen efter kommunalreformen. Vi har haft kontakt med mange dygtige og engagerede medarbejdere og politikere, og vi er altid blevet mødt med venlighed og lydhørhed.
         Men som også tidligere nævnt, så har vi fået lovning på løsning af nogle ting i lokalområdet, som vi desværre må konstatere, at kommunen stadig ikke har haft kapacitet til at få løst.
         Vi har derfor rettet ny henvendelse om vejbelysning på Skælskør Landevej – en sag som vi i 2008 fik lovning om at få med på 2009-budgettet.

         Vi har også tidligere fået løfte om, at der ville blive opsat de 2 – 3 gadelamper, der mangler i at skabe ordentlige lysforhold i den gamle landsby, og man har også lovet os at få opstribning på Skælskør Landevej med i budgettet sammen meden opfriskning af rastepladsen ved højene.

         Som bekendt er der ikke noget af det her, der er blevet til noget endnu, men vi kan i bestyrelsen ikke gøre så meget andet end at rette nye henvendelser til kommunen. Det gør vi – og forhåbentlig kommer der et brugbart svar, som vi kan glæde medlemmerne med, når vi ses næste gang til fællesspisning.

Bestyrelsen for Slots Bjergby Landsbyråd

 
Formand: Per Olsen, Slotsbjergbyvej 36 B, Tlf.: 5858 4444
Næstformand: Per Iversen, Felixvej 8, Tlf.: 5838 2864
Sekretær: Steen Laursen, Slotsbjergbyvej 27, Tlf.: 5858 5095
Kasserer: Carsten Kristiansen, Slotsbjergbyvej 35, Tlf.: 5858 4534
Best.medl.: Henning Buhl-Madsen, Slotsbjergbyvej 13, Tlf.: 5858 4594

 Jesper Christensen, Lundbæksvej 11, Tlf.: 5858 4072