landsbyråd top
  Forside   Medlemsblade/flyers   Vedtægter   Bestyrelsen   Lidt historie Lokal nyt Nye arrangementer  
Medlemsblad Nr. 10 - Maj 2009

Så blev det sommer – og tid til grillfest!
        
         Traditionen tro indvier vi sommertiden med en grillfest på græsplænen foran den gamle præstegård i Slots Bjergby. Det foregår fredag den 12. juni fra kl. 18.30.
         Grillfestens aktivister sørger for, at der er tændt op i grillen – og der er som de foregående år også sat telt op, så dårligt vejr er ikke nogen undskyldning for at holde sig væk.
         Det koster 25 kr. at være med (børn gratis), men husk, at du selv skal medbringe mad og drikkevarer, bestik og tallerkener. Til gengæld er kaffe og et stykke kage med i prisen.
         Teltet skal rejses torsdag den 11. juni kl. 18.00, og det skal pilles ned lørdag formiddag kl. 10. Vi kunne godt bruge et par ekstra hænder, så hvis du vil være med, er du meget velkommen.
         Man behøver ikke at være medlem af Slots Bjergby Landsbyråd for at være med. Alle er velkomne til grillfesten. Men hvis du skulle få lyst til at melde dig ind, så koster det 100 kr. om året, og hvis du melder dig ind nu, gælder dit medlemsskab helt frem til udgangen af 2010! Husk grillfesten i Slots Bjergby fredag den12. juni kl. 18.30 Alle er velkomne  

Slots Bjergby Naturpark
 
        Som mange medlemmer vil vide, er Slots Bjergby Naturpark navnet på det område, der skal anlægges syd for den gamle landsby og nord for den nye udstykning ved det ”royale kvarter”.
         Parken fik sit navn efter en afstemning blandt Landsbyrådets medlemmer, og det kan afsløres, at lodtrækningen blandt de medlemmer, der havde stemt for dette navn, faldt sådan ud, at redaktøren af dette medlemsblad løb af med to flasker rødvin. Uden snyd – garanteret!
         Men selv om området nu har fået navn, så er det mere usikkert, hvornår det bliver til noget. Slagelse kommune lovede os sidste vinter, at der ville blive udarbejdet en lokalplan, som skulle sendes i høring inden sommerferien 2008. Den venter vi stadigvæk på. Altså lokalplanen – ikke sommerferien.
         Det betyder i praksis, at vi ikke rigtigt kan komme videre med arbejdet. Bestyrelsen kan faktisk ikke tilføje noget til den redegørelse, der stod i det forrige nummer af vores blad.
Generalforsamling 2009

         Hvis man deltog i Landsbyrådets ordinære generalforsamling i marts, vil man vide, at der opstod noget uklarhed under valget til bestyrelse, som medførte, at mødets dirigent valgte at afbryde generalforsamlingen og pålægge bestyrelsen at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling.
         Anledningen var, at der fra enkelte medlemmer blev formuleret en kritik af den siddende bestyrelse, ligesom der blev opstillet en modkandidat til de tre bestyrelsesmedlemmer, der var på valg.
         På denne ekstraordinære generalforsamling blev der uden yderligere problemer gennemført valg til bestyrelsen, som resulterede i en overbevisende opbakning til den siddende bestyrelse. De tre medlemmer, der var på valg, genvalgtes med et overbevisende antal stemmer – henholdsvis 25, 25 og 23 stemmer, mens modkandidaten fik 4.
         Dette opfatter vi naturligvis i bestyrelsen som en tillidserklæring og som en tilslutning til den linje for Landsbyrådets arbejde, som vi har fulgt i de fire år, hvor Landsbyrådet har eksisteret.
         Men det er jo ikke det samme som, at der ikke er noget, der kan gøres bedre, og bestyrelsen hører gerne fra medlemmer, der har forslag og kommentarer til det arbejde, vi udfører. Vi stiller gerne plads til rådighed i dette lille blad for medlemmer, der ønsker at give udtryk for deres synspunkter.
 
Den nye bestyrelse
 
       
Foruden de tre bestyrelsesmedlemmer skulle der på generalforsamlingen vælges to suppleanter, idet de afgående ikke ønskede genvalg. Der fandt dog ingen afstemning sted under dette punkt, da der kun var to kandidater opstillet til posterne, nemlig Per Iversen og Carsten Kristiansen.
      Desværre har Liselotte Falkenberg besluttet at udtræde af Landsbyrådets bestyrelse, så suppleanten Per Iversen er indtrådt i hendes sted. Det har medført en lille intern omrokering i bestyrelsen, således at Jesper Christensen overtager posten som kasserer, mens Per Iversen fremover varetager funktionen som næstformand.
 
Forslag til fællesspisningerne

Fra Ingelise Laursen Slotsbjergbyvej 27, har vi modtaget flg. indlæg:

         "Jeg deltager med stor fornøjelse i alle fællesspisningerne i Forsamlingshuset, men jeg kunne godt savne, at der var et lidt stærkere socialt indslag i aftenerne. Det er vel naturligt, at man sidder sammen med venner og naboer, men jeg kunne godt tænke mig, at aftenen fx startede med en diskussion eller en samtale imellem os alle sammen om lokale emner.
         Det skal ikke være en slags generalforsamling eller have karakter af officielt møde, men vi kunne lufte alle de ideer og tanker, som vi går og gør os hver for sig. Det kunne være noget om beplantning, stier og bænke i området, om at sætte fuglekasser op, om at arrangere en plantebyttedag om foråret, om fælles loppemarked for hele landsbyen. Måske kunne der ud af sådanne samtaler vokse små grupper, der kunne tage initiativer til nye fælles tilbud i vores område.
         Jeg lægger gerne selv ud på efterårets første fællesspisning med et kort oplæg om mine overvejelser – så kan man jo tilslutte sig dem eller skyde dem ned efter indstilling. Tlf.: 5858 4594"

Bestyrelsen for Slots Bjergby Landsbyråd

 
Formand: Per Olsen, Slotsbjergbyvej 36 B, Tlf.: 5858 4444
Næstformand:  Per Iversen, Felixvej 8, Tlf.: 5838 2864
Sekretær: Steen Laursen, Slotsbjergbyvej 27, Tlf.: 5858 5095
Kasserer: Jesper Christensen, Lundbæksvej 11, Tlf.: 5858 4072
Best.medl.: Henning Buhl-Madsen, Slotsbjergbyvej 13, Tlf.: 5858 4594