landsbyråd top
  Forside   Medlemsblade   Vedtægter   Bestyrelsen   Lidt historie Lokal nyt Nye arrangementer  
Hvordan du betaler og bliver medlem af Slots Bjergby Landsbyråd, klik her.

-
ORDINÆR GENERALFORSAMLING
i Slots Bjergby Landsbyråd
onsdag den 30. marts 2011 kl. 18.00

*********************************************
Dagsorden

*********************************************
1) Valg af dirigent

2) Valg af stemmetællere

3) Valg af referent

4) Bestyrelsens beretning ved formanden

5) Fremlæggelse og godkendelsen af revideret regnskab ved kasseren

6) Valg af medlemmer til bestyrelsen
På valg er Per Olsen, Carsten Kristiansen og Henning Buhl-Madsen.
Per Olsen modtager ikke genvalg.

7) Valg af suppleanter

8) Valg af revisor

9) Behandling af indkomne forslag, herunder fastsættelsen af det årlige kontingent

(Bestyrelsen foreslår at kontingentet for 2012 fastættes uændret til 100kr.)

10) Eventuelt.